Projekt Edu(R)Ewolucja - informacje

Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w terminie do 30.06.20121r.

Wsparciem objętych zostanie 2627 uczniów oraz 346 nauczycieli z 25 szkół podstawowych tj. Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 13 (ZS nr 29), Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 16 (ZS nr 16), Szkoła Podstawowa nr 17, Szkoła Podstawowa nr 25 (ZS nr 19), Szkoła Podstawowa nr 30, Szkoła Podstawowa nr 31, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 38, Szkoła Podstawowa nr 40 (ZS nr 24), Szkoła Podstawowa nr 43, Szkoła Podstawowa nr 44 (ZS nr 5 MS), Szkoła Podstawowa nr 46, Szkoła Podstawowa nr 56, Szkoła Podstawowa nr 60, Szkoła Podstawowa nr 61 (ZS nr 32), Szkoła Podstawowa nr 62 (ZSiP nr 2), Szkoła Podstawowa nr 63, Szkoła Podstawowa nr 64, Szkoła Podstawowa nr 65, Szkoła Podstawowa nr 66, Szkoła Podstawowa nr 67.

Uczniowie wezmą udział w:

  1. Zajęciach w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy takich jak: język angielki, programowani i robotyka,
  2. zajęciach specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  3. zajęciach opartych za metodzie eksperymentu przyrodniczego i matematycznego.

Nauczyciele podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Szkoły objęte wsparciem doposaża pracownie przedmiotowe w pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK. W 20 szkołach podstawowych zmodernizowana zostanie sieć LAN.

Jednostką odpowiedzialną za realizację działań na rzecz nauczycieli będzie Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Kontakt:

Wydział Funduszy Europejskich

tel. 52 58 58 091

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 381 601,25 P L N

WKŁAD BUDŻETU MIASTA: 1 257 240,19 P L N

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA z EFS: 7 124 361,06 P L N

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne

TERMIN REALIZACJI : 01.03.2019 – 30.06.2021

image001

Partnerzy i linki

ROK NATO logo niebieskie z tłem 

BMMU Logo Poziom internet PL

soit logo

Logo sto dyskryminacji

soc
program dla szkol logo

deklaracja dostepnosci logo

logo emic


logo certyfikatu szkoła

edurewolucja logo

logotyp bip

logo kuratorium

polityka prywatności logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz Tutaj.