Innowacja pedagogiczna „Książka uczy, bawi i wychowuje” realizowana jest w klasie 3a

Autor i nauczyciel realizujący innowację : Elżbieta Jasińska

I. Charakterystyka innowacji

Innowacja przeznaczona jest dla uczniów klasy III a, obejmuje materiał o treściach literackich i wychowawczych. Jej realizacja rozpocznie się we wrześniu 2017 roku, a zakończy w maju przyszłego roku.

 

Podzielona została na kilka działów obejmujących cele ogólne kształcenia i wychowania, cele szczegółowe, treści nauczania, procedury osiągania założonych celów, a także przewidywane osiągnięcia uczniów.

Innowacja nie jest przedsięwzięciem jednorazowym z możliwością jej modyfikowania. Będzie realizowana zarówno w formie odrębnej edukacji, jak i poprzez włączenie w cykl nauczania treści poszczególnych edukacji.

Treści zostały tak dobrane, aby rozwijały logiczne myślenie, zachęcały dzieci do poszukiwania, działania oraz inspirowały do kreatywnej twórczości w oparciu m.in. o dostępne środki i narzędzia multimedialne.

Dokumentowaniem działań uczniów będzie m.in. wykonanie

albumów z ilustracjami „Losy ulubionego bohatera”, oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej propagującej etyczny

styl życia w oparciu o własne doświadczenia literackie i nabyte umiejętności. Planowane jest umieszczanie na bieżąco sprawozdań z przebiegu innowacji na stronie internetowej szkoły.

Zajęcia będą realizowane w oparciu o poszerzone poszczególne treści programowe dla wszystkich uczniów w wymiarze 1 godzina edukacji polonistycznej w tygodniu. Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez nauczyciela –wychowawcę kl. III a – panią Elżbietę Jasińską.

II. Cele kształcenia i wychowania oraz metody i formy pracy

Cele główne programu:

 • rozwijanie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych,

 • rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich,

 • kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,

 • wzmocnienie i wzbogacenie zasobów dziecka tak, aby lepiej potrafiło radzić sobie z trudnościami życiowymi,

 • zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.

Szczegółowe cele zajęć literackich z elementami biblioterapii

Uczeń:

 • chętnie i samodzielnie czyta książki,

 • zna i docenia terapeutyczną rolę literatury,

 • rozwija swoje zainteresowania czytelnicze,

 • samodzielnie odwiedza bibliotekę,

 • potrafi określić swoje potrzeby czytelnicze,

 • czyta ze zrozumieniem,

 • czuje się zauważone i docenione,

 • ma poczucie własnej wartości,

 • wzbogaca swoją wiedzę o świecie i ludziach,

 • rozpoznaje, nazywa i wyraża swoje uczucia,

 • stara się panować nad własnymi emocjami,

 • rozwija poczucie empatii,

 • jest wrażliwe na potrzeby innych,

 • potrafi pracować z grupą,

 • potrafi skutecznie komunikować się z grupą,

 • poznaje różne sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych.

Proponowane metody pracy:

- praktyczne: wystawy prac,

- poszukujące,

- audiowizualne,

- aktywizujące,

- ćwiczenia interaktywne,

- wycieczki do teatru,

- praca z komputerem,

- drama, inscenizacja,

- oglądowe: pokaz, spotkania z ciekawymi ludźmi,

-elektroniczne zasoby edukacyjne

-wykorzystywanie dostępnych stron www.

Formy realizacji innowacji

 • zajęcia z zastosowaniem ćwiczeń interaktywnych,

 • gry i zabawy ruchowe,

 • pogadanki, rozmowy,

 • konkursy plastyczne, recytatorskie, literackie

 • wykonywanie albumów

 • wykonywanie książeczek

 • przygotowanie inscenizacji, głośne, samodzielne czytanie tekstów przez dzieci,

 • czytanie wybranych tekstów literackich przez lidera grupy lub prowadzącego zajęcia,

 • słuchanie tekstów o różnym charakterze (np. relaksacyjne, aktywizujące),

 • dyskusja nad czytanym utworem,

 • pisanie listu do bohatera,

 • wymyślanie innego zakończenia utworu,

 • wymyślanie dalszych losów postaci niekoniecznie pierwszoplanowych,

 • wchodzenie w rolę wybranego bohatera i przedstawianie scenek,

 • wykonywanie ilustracji do czytanego utworu,

 • ilustrowanie własnego nastroju i emocji,

 • gry i zabawy literackie: wymyślanie krótkich tekstów literackich i poetyckich, fraszek, zagadek, krzyżówek,

 • tworzenie ilustrowanych katalogów do literatury dziecięcej.

 • zajęcia prowadzone przez zaproszonych gości.

Uczestnicy zajęć

Zajęcia przewidziane są dla uczniów klasy III a:

 • dla relaksu,

 • ze względu na zainteresowania literackie,

 • potrzebujących pomocy ze względu na:
  - problemy rodzinne,
  - brak akceptacji ze strony grupy rówieśniczej,
  - trudności w nauce,

 • - konflikty rówieśnicze
  - inne trudności życiowe.

Zasady prowadzenia zajęć:

 • integracja uczestników zajęć,

 • swoboda uczestnictwa,

 • uwzględnianie zainteresowań literackich,

 • uwzględnianie potrzeb i preferencji,

 • dostosowanie poziomu i tempa zajęć do poziomu intelektualnego i fizycznego uczestników.

III. Narzędzia badawcze:

 • dokumentacja elektroniczna,

 • wywiady,

 • ankiety dla uczniów i rodziców,

 • dokumentacja fotograficzna, plastyczna,

 • wystawa prac.

Przydatne linki

logo certyfikatu szkoła

Emic kolor i wojewoda
edurewolucja logo

logotyp bip

logo kuratorium

budzaca sie szkola

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz Tutaj.