Innowacja pedagogiczna „Książka uczy, bawi i wychowuje” realizowana jest w klasie 3a

Autor i nauczyciel realizujący innowację : Elżbieta Jasińska

I. Charakterystyka innowacji

Innowacja przeznaczona jest dla uczniów klasy III a, obejmuje materiał o treściach literackich i wychowawczych. Jej realizacja rozpocznie się we wrześniu 2017 roku, a zakończy w maju przyszłego roku.

 

Podzielona została na kilka działów obejmujących cele ogólne kształcenia i wychowania, cele szczegółowe, treści nauczania, procedury osiągania założonych celów, a także przewidywane osiągnięcia uczniów.

Innowacja nie jest przedsięwzięciem jednorazowym z możliwością jej modyfikowania. Będzie realizowana zarówno w formie odrębnej edukacji, jak i poprzez włączenie w cykl nauczania treści poszczególnych edukacji.

Treści zostały tak dobrane, aby rozwijały logiczne myślenie, zachęcały dzieci do poszukiwania, działania oraz inspirowały do kreatywnej twórczości w oparciu m.in. o dostępne środki i narzędzia multimedialne.

Dokumentowaniem działań uczniów będzie m.in. wykonanie

albumów z ilustracjami „Losy ulubionego bohatera”, oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej propagującej etyczny

styl życia w oparciu o własne doświadczenia literackie i nabyte umiejętności. Planowane jest umieszczanie na bieżąco sprawozdań z przebiegu innowacji na stronie internetowej szkoły.

Zajęcia będą realizowane w oparciu o poszerzone poszczególne treści programowe dla wszystkich uczniów w wymiarze 1 godzina edukacji polonistycznej w tygodniu. Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez nauczyciela –wychowawcę kl. III a – panią Elżbietę Jasińską.

II. Cele kształcenia i wychowania oraz metody i formy pracy

Cele główne programu:

 • rozwijanie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych,

 • rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich,

 • kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,

 • wzmocnienie i wzbogacenie zasobów dziecka tak, aby lepiej potrafiło radzić sobie z trudnościami życiowymi,

 • zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.

Szczegółowe cele zajęć literackich z elementami biblioterapii

Uczeń:

 • chętnie i samodzielnie czyta książki,

 • zna i docenia terapeutyczną rolę literatury,

 • rozwija swoje zainteresowania czytelnicze,

 • samodzielnie odwiedza bibliotekę,

 • potrafi określić swoje potrzeby czytelnicze,

 • czyta ze zrozumieniem,

 • czuje się zauważone i docenione,

 • ma poczucie własnej wartości,

 • wzbogaca swoją wiedzę o świecie i ludziach,

 • rozpoznaje, nazywa i wyraża swoje uczucia,

 • stara się panować nad własnymi emocjami,

 • rozwija poczucie empatii,

 • jest wrażliwe na potrzeby innych,

 • potrafi pracować z grupą,

 • potrafi skutecznie komunikować się z grupą,

 • poznaje różne sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych.

Proponowane metody pracy:

- praktyczne: wystawy prac,

- poszukujące,

- audiowizualne,

- aktywizujące,

- ćwiczenia interaktywne,

- wycieczki do teatru,

- praca z komputerem,

- drama, inscenizacja,

- oglądowe: pokaz, spotkania z ciekawymi ludźmi,

-elektroniczne zasoby edukacyjne

-wykorzystywanie dostępnych stron www.

Formy realizacji innowacji

 • zajęcia z zastosowaniem ćwiczeń interaktywnych,

 • gry i zabawy ruchowe,

 • pogadanki, rozmowy,

 • konkursy plastyczne, recytatorskie, literackie

 • wykonywanie albumów

 • wykonywanie książeczek

 • przygotowanie inscenizacji, głośne, samodzielne czytanie tekstów przez dzieci,

 • czytanie wybranych tekstów literackich przez lidera grupy lub prowadzącego zajęcia,

 • słuchanie tekstów o różnym charakterze (np. relaksacyjne, aktywizujące),

 • dyskusja nad czytanym utworem,

 • pisanie listu do bohatera,

 • wymyślanie innego zakończenia utworu,

 • wymyślanie dalszych losów postaci niekoniecznie pierwszoplanowych,

 • wchodzenie w rolę wybranego bohatera i przedstawianie scenek,

 • wykonywanie ilustracji do czytanego utworu,

 • ilustrowanie własnego nastroju i emocji,

 • gry i zabawy literackie: wymyślanie krótkich tekstów literackich i poetyckich, fraszek, zagadek, krzyżówek,

 • tworzenie ilustrowanych katalogów do literatury dziecięcej.

 • zajęcia prowadzone przez zaproszonych gości.

Uczestnicy zajęć

Zajęcia przewidziane są dla uczniów klasy III a:

 • dla relaksu,

 • ze względu na zainteresowania literackie,

 • potrzebujących pomocy ze względu na:
  - problemy rodzinne,
  - brak akceptacji ze strony grupy rówieśniczej,
  - trudności w nauce,

 • - konflikty rówieśnicze
  - inne trudności życiowe.

Zasady prowadzenia zajęć:

 • integracja uczestników zajęć,

 • swoboda uczestnictwa,

 • uwzględnianie zainteresowań literackich,

 • uwzględnianie potrzeb i preferencji,

 • dostosowanie poziomu i tempa zajęć do poziomu intelektualnego i fizycznego uczestników.

III. Narzędzia badawcze:

 • dokumentacja elektroniczna,

 • wywiady,

 • ankiety dla uczniów i rodziców,

 • dokumentacja fotograficzna, plastyczna,

 • wystawa prac.

Partnerzy i linki

100 lecie bydgoszczy

logo emic

logo certyfikatu szkoła

edurewolucja logo

logotyp bip

logo kuratorium

budzaca sie szkola

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz Tutaj.