OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

„Spotkania z historią – turniej quizów multimedialnych”

Autor i nauczyciel realizujący innowację:

Małgorzata Strzelecka

Czas realizacji:

Innowacja będzie realizowana w ramach zajęć pozalekcyjnych koła historycznego (cykliczne spotkania popołudniowe raz w miesiącu) dla uczniów klas 4-5 i 6-7 w roku szkolnym 2017/2018, od października do czerwca.

 

Główne założenia:

Innowacja pedagogiczna „Spotkania z historią – turniej quizów multimedialnych” :

 • skierowana jest do uczniów klas 4-7 o zainteresowaniach historycznych, chcących rozwijać
  i sprawdzać swoją wiedzę z historii,

 • spotkania będą miały formę turniejów wiedzowych przeprowadzanych przy wykorzystaniu quizów multimedialnych (dla klas 4-5 i 6-7),

 • każdy turniej poświęcony będzie tematycznie jednej wybranej postaci historycznej,

 • uczniowie będą uczestniczyli w wyborze tych postaci,

 • na blogu „Odkrywcy historii” będą zamieszczane wyniki poszczególnych turniejów oraz relacje z ich przebiegu; pytania i odpowiedzi konkursowe,

 • podsumowaniem każdego z turniejów będzie ogłoszenie raz w miesiącu zadania dodatkowego dla wszystkich uczniów klas 4-7 dotyczącego wybranej postaci historycznej (realizacja zadań dodatkowych w formie np. albumu, prezentacji, filmu, krzyżówki, wiersza, pracy przestrzennej…)

 • prace będą prezentowane na forum klas, na szkolnych wystawkach oraz na blogu

 • podsumowaniem cyklu spotkań będzie praca zespołowa uczniów, która będzie polegała na przygotowaniu własnego quizu historycznego i samodzielnym przeprowadzeniu go w swoich klasach (realizacja w czerwcu).

Cel ogólny:

Rozwijanie wiedzy i zainteresowań oraz ciekawości historycznej uczniów, przybliżenie sylwetek wybranych postaci historycznych.

Cele szczegółowe:

 • doskonalenie umiejętności współzawodnictwa w turnieju i współpracy grupowej przy realizacji projektu

 • poznanie sylwetek wybranych postaci historycznych

 • włączenie uczniów do wspólnego dokonywania wyboru postaci, wyrażania opinii

 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania w pracy różnych technologii multimedialnych

 • doskonalenie umiejętności prezentowania swojej wiedzy, efektów pracy grupy

 • kształtowanie postaw patriotycznych, poszanowanie postaw prospołecznych

 • czerpanie wzorców osobowych z przeszłości (wybrane sylwetki wielkich Polaków, Patron Szkoły)

 • doskonalenie umiejętności planowania własnej pracy, podziału obowiązków w grupie

 • indywidualizacja procesu uczenia się poprzez przygotowywanie materiałów o różnym stopniu trudności skierowanych do uczniów o zainteresowaniach historycznych

 • przygotowanie uczniów do udziału w konkursach historycznych związanych z sylwetkami ważnych postaci historycznych

 • wykorzystanie umiejętności informatycznych uczniów do poszerzania wiedzy historycznej

Formy i metody pracy:

 • praca indywidualna (turniej, wykorzystanie technologii multimedialnych)

 • praca grupowa (realizacja projektu – przygotowanie i przeprowadzenie quizu)

Spodziewane efekty:

 • rozwój zainteresowań historycznych i poszerzenie wiedzy uczniów o wybranych postaciach historycznych,

 • udoskonalenie umiejętności współpracy w zespole,

 • wykonanie przez uczniów samodzielnie prac na temat sylwetek wielkich Polaków, wykorzystanie różnych technologii multimedialnych,

 • zaprezentowanie efektów pracy na forum klas i na forum szkoły, na blogu, na wystawkach dla rodziców,

 • zrealizowany projekt

 • włączenie się uczniów w przygotowanie obchodów świat państwowych i szkolnych, podkreślenie roli historycznej wybranych postaci (np. wrzesień – Bohaterowie Westerplatte, 11 listopada - postać Józefa Piłsudskiego, 3 maja – twórcy Konstytucji),

Sposoby ewaluacji:

 • przebieg turniejów (ocena zaangażowania, prezentowanych wiadomości i umiejętności)

 • rozmowy z uczniami i rodzicami (opinie, propozycje)

 • wykonane prace dodatkowe

 • prezentacje na forum klasy i szkoły

 • udział w konkursach historycznych

 • przebieg uroczystości

Przydatne linki

logo certyfikatu szkoła

Emic kolor i wojewoda
edurewolucja logo

logotyp bip

logo kuratorium

budzaca sie szkola

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz Tutaj.