OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

„Spotkania z historią – turniej quizów multimedialnych”

Autor i nauczyciel realizujący innowację:

Małgorzata Strzelecka

Czas realizacji:

Innowacja będzie realizowana w ramach zajęć pozalekcyjnych koła historycznego (cykliczne spotkania popołudniowe raz w miesiącu) dla uczniów klas 4-5 i 6-7 w roku szkolnym 2017/2018, od października do czerwca.

 

Główne założenia:

Innowacja pedagogiczna „Spotkania z historią – turniej quizów multimedialnych” :

 • skierowana jest do uczniów klas 4-7 o zainteresowaniach historycznych, chcących rozwijać
  i sprawdzać swoją wiedzę z historii,

 • spotkania będą miały formę turniejów wiedzowych przeprowadzanych przy wykorzystaniu quizów multimedialnych (dla klas 4-5 i 6-7),

 • każdy turniej poświęcony będzie tematycznie jednej wybranej postaci historycznej,

 • uczniowie będą uczestniczyli w wyborze tych postaci,

 • na blogu „Odkrywcy historii” będą zamieszczane wyniki poszczególnych turniejów oraz relacje z ich przebiegu; pytania i odpowiedzi konkursowe,

 • podsumowaniem każdego z turniejów będzie ogłoszenie raz w miesiącu zadania dodatkowego dla wszystkich uczniów klas 4-7 dotyczącego wybranej postaci historycznej (realizacja zadań dodatkowych w formie np. albumu, prezentacji, filmu, krzyżówki, wiersza, pracy przestrzennej…)

 • prace będą prezentowane na forum klas, na szkolnych wystawkach oraz na blogu

 • podsumowaniem cyklu spotkań będzie praca zespołowa uczniów, która będzie polegała na przygotowaniu własnego quizu historycznego i samodzielnym przeprowadzeniu go w swoich klasach (realizacja w czerwcu).

Cel ogólny:

Rozwijanie wiedzy i zainteresowań oraz ciekawości historycznej uczniów, przybliżenie sylwetek wybranych postaci historycznych.

Cele szczegółowe:

 • doskonalenie umiejętności współzawodnictwa w turnieju i współpracy grupowej przy realizacji projektu

 • poznanie sylwetek wybranych postaci historycznych

 • włączenie uczniów do wspólnego dokonywania wyboru postaci, wyrażania opinii

 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania w pracy różnych technologii multimedialnych

 • doskonalenie umiejętności prezentowania swojej wiedzy, efektów pracy grupy

 • kształtowanie postaw patriotycznych, poszanowanie postaw prospołecznych

 • czerpanie wzorców osobowych z przeszłości (wybrane sylwetki wielkich Polaków, Patron Szkoły)

 • doskonalenie umiejętności planowania własnej pracy, podziału obowiązków w grupie

 • indywidualizacja procesu uczenia się poprzez przygotowywanie materiałów o różnym stopniu trudności skierowanych do uczniów o zainteresowaniach historycznych

 • przygotowanie uczniów do udziału w konkursach historycznych związanych z sylwetkami ważnych postaci historycznych

 • wykorzystanie umiejętności informatycznych uczniów do poszerzania wiedzy historycznej

Formy i metody pracy:

 • praca indywidualna (turniej, wykorzystanie technologii multimedialnych)

 • praca grupowa (realizacja projektu – przygotowanie i przeprowadzenie quizu)

Spodziewane efekty:

 • rozwój zainteresowań historycznych i poszerzenie wiedzy uczniów o wybranych postaciach historycznych,

 • udoskonalenie umiejętności współpracy w zespole,

 • wykonanie przez uczniów samodzielnie prac na temat sylwetek wielkich Polaków, wykorzystanie różnych technologii multimedialnych,

 • zaprezentowanie efektów pracy na forum klas i na forum szkoły, na blogu, na wystawkach dla rodziców,

 • zrealizowany projekt

 • włączenie się uczniów w przygotowanie obchodów świat państwowych i szkolnych, podkreślenie roli historycznej wybranych postaci (np. wrzesień – Bohaterowie Westerplatte, 11 listopada - postać Józefa Piłsudskiego, 3 maja – twórcy Konstytucji),

Sposoby ewaluacji:

 • przebieg turniejów (ocena zaangażowania, prezentowanych wiadomości i umiejętności)

 • rozmowy z uczniami i rodzicami (opinie, propozycje)

 • wykonane prace dodatkowe

 • prezentacje na forum klasy i szkoły

 • udział w konkursach historycznych

 • przebieg uroczystości

Partnerzy i linki

100 lecie bydgoszczy

logo emic

logo certyfikatu szkoła

edurewolucja logo

logotyp bip

logo kuratorium

budzaca sie szkola

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz Tutaj.